مناقصه و مزایده

 

خدمات نگهداری فضای سبز محور قره برون شامل: (جاده مرند- جلفا، سیلگرد، شجاع، میدان عباس میرزا، سایت اداری و جنگل کاری سایت اداری)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات نگهداری فضای سبز محور قره برون شامل: (جاده مرند- جلفا، سیلگرد، شجاع، میدان عباس میرزا، سایت اداری و جنگل کاری سایت اداری)را با برآورد اوليه 6.813.000.000 ريال (شش میلیارد و هشتصد و سیزده میل...

خدمات نگهداری فضای سبز رفوژ میانی مسیر جاده کلیسا و جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات نگهداری فضای سبز رفوژ میانی مسیر جاده کلیسا و جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان را با برآورد اوليه 2.223.000.000 ريال (دو میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ا...

عملیات احداث محور جلفا مرند کیلومتر 22 الی 30

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردعملیات احداث محور جلفا مرند کیلومتر 22 الی 30را با برآورد اوليه 135،717،845،291ریال (یکصد و سی و پنج میلیارد و هفتصد و هفدهميليون و هشتصد و چهل و پنج هزار و دویست و نود و یک ريال) بر اساس فهرست بها...

عملیات تکمیل اجرای مسیر D (خیابان ضلع شرقی کاربری ورزشی)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات تکمیل اجرای مسیر D (خیابان ضلع شرقی کاربری ورزشی)را با برآورد اوليه 60,361,622,570ریال (شصت میلیارد و سیصد و شصت و یک ميليون و ششصد و بیست و دو هزار و پانصد و هفتادريال) بر اساس فهرست بهاءس...

اجرای عملیات خاکی طرح آماده سازی سایت صنعتی 40 هکتاری

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد اجرای عملیات خاکی طرح آماده سازی سایت صنعتی 40 هکتاری را با برآورد اوليه 19،427،913،323ریال (نوزده میلیارد و چهارصد و بیست و هفت ميليون و نهصد و سیزده هزار و سیصد و بیست و سه ريال) بر اساس فهرست ب...

اجرای 22 باب آلاچیق در پارك مسافر (روبروی کاروانسرای خواجه نظر) بصورت نماي سيماني با طرح چوب

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد اجرای 22 باب آلاچیق در پارك مسافر (روبروی کاروانسرای خواجه نظر) بصورت نماي سيماني با طرح چوبرا با برآورد اوليه 1.496.000.000ریال (یک میلیارد و چهارصد و نود و ششميليون ريال) بر اساس فهرست بهاءسال 1...

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردمطالعات مرحله اول و دوم طرح های آماده سازی1- سایت درمانی و پژوهش و فناوری به مساحت تقریبی227 هکتار و 2- سایت ویلائی به مساحت تقریبی438 هکتاررا از طریق فراخوان عمومی به مهندسین مشاور دارای صلاحیت شه...

پروژه برق رسانی به خانه های مسکونی و مغازه های جانانلو و افزایش برق کمپ خدآفرین

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد پروژه برق رسانی به خانه های مسکونی و مغازه های جانانلو و افزایش برق کمپ خدآفرین را با برآورد اوليه 423,566,436,2 ریال (دو میلیارد و چهارصد و سی و ششميليون و پانصد و شصت و شش هزار و چهارصد و بیست و...

عملیات ساماندهی و اصلاح روشنائی مینی پارک و پارک سلامت

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات ساماندهی و اصلاح روشنائی مینی پارک و پارک سلامت را با برآورد اوليه 712,702,785,2 ریال (دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنجميليون و هفتصد و دو هزار و هفتصد و دوازدهريال) بر اساس فهرست بهاءسال 1...

تکمیل شریان اصلی ایواوغلی – دشت گردیان و رمپ راستگرد

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد تکمیل شریان اصلی ایواوغلی – دشت گردیان و رمپ راستگرد را با برآورد اوليه 40،261،556،125ریال (چهل میلیارد و دویست و شصت و یک ميليون و پانصد و پنجاه و شش هزار و یکصد و بیست و پنج ريال) بر اساس فهرست ...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج