مناقصه و مزایده

 

عملیات اجرائي مرمت و بازسازي ساختمانهاي گمرك

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرائي مرمت و بازسازي ساختمانهاي گمرك واقع در شهرك صنعتي 135 هكتاري را با برآورد اوليه 830.000.000 ريال (هشتصدو سي ميليون ريال) بر اساس فهارس بهاء سال 1388 از طريق مناقصه عمومي واگذار نم...

واگذاری فعالیتهای تفریحی و گردشگری و اشتغال زایی اطراف سد گلفرج

با عنایت به آبگیری کامل سد گلفرج در آینده نزدیک و ایجاد جاذبه ای دیگر در رونق اقتصادی و گردشگری منطقه، سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ایجاد فعالیتهای تفریحی و گردشگری و اشتغال زایی اطراف سد مذکور را واگذار نماید. بدین منظور ...

عملیات اجرائي نيرو رساني به گيت ورودي منطقه (رياحي به گرديان)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرائي نيرو رساني به گيت ورودي منطقه (رياحي به گرديان) را با برآورد اوليه 649.914.493 ريال (ششصدو چهل و نه ميليون و نهصد و چهارده هزار و چهارصد و نود و سه ريال) بر اساس فهرست بهاء سال 13...

آگهي واگذاري اجاره ست بازي پارک کوهستان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، محل لوناپارك و بخش جنوبي پارك كوهستان شامل ست هاي بازي موجود را تحت شرايط مزايده به مدت يك سال به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را...

واگذاری زمین های ورزشی و تفریحی درمنطقه آزاد ارس

در راستای توسعه فعالیتهای تفریحی – ورزشی در منطقه ، سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد زمینهای غربی و جنوبی اداره هواشناسی جلفا را به منظور ایجاد امکانات و فضاهای تفریحی ورزشی به افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار بصورت اجاره پنجسا...

عمليات اجرائي لكه گيري آسفالت معابر شهرك صنعتي 135 هكتاري

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرائي لكه گيري آسفالت معابر شهرك صنعتي 135 هكتاري را با برآورد اوليه 3.755.225.464 ريال (سه ميليارد و هفتصد و پنجاه و پنج ميليون و دويست و بيست و پنج هزار و چهارصد و شصت و چهار ريال) بر...

عمليات اجرائي زيرسازي و آسفالت ريزي قسمتي از معابر منطقه

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرائي زيرسازي و آسفالت ريزي قسمتي از معابر منطقه را با  برآورد اوليه 4.850.641.937 ريال (چهار ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و نهصد و سي و هفت ريال) بر اساس فهرست ...

عمليات بازسازي استخر گمرك جلفا

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات بازسازي استخر گمرك جلفا را با برآورد اوليه 520.000.000ريال (پانصد و بیست ميليون ريال) بر اساس فهارس بهاء سال 1388 از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكاران داراي صلاحيت ...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج