مناقصه و مزایده

 

عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان، سایت اسکان نوروزی، جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان و درختکاری جاده کلیسا (از cng تا پارک کوهستان)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان، سایت اسکان نوروزی، جنگلکاری پیرامون پارک کوهستان و درختکاری جاده کلیسا (از cng تا پارک کوهستان) را با برآورد اوليه 4,059,500,000 ريال (چهار میلیارد و پنجاه و ...

عملیات نگهداری فضای سبز بلوار رسالت، سایت اداری و حق وردی آباد

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز بلوار رسالت، سایت اداری و حق وردی آباد شامل: (از جلوی پلیس راه قدیم تا انتهای خیابان ساتی شامل رفوژمیانی بلوار، ضلع شرقی و غربی بلوار رسالت، خیابان تیمسار فلاحی، پارک سلامت...

خدمات عمومی، رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی بلوار رسالت و ....

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی، رفت و روب، تنظیف، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله، نمک پاشی، رفع آبگرفتگی و ... در فاز یک صنعتی (مسیر مربوطه از سه راهی فاز یک تا خود فاز یک) بلوار رسالت (از بریدگی راهنمائ...

مناقصه احداث خط 20 کیلو ولت برای برق رسانی به گیت ورودی خدآفرین

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد احداث خط 20 کیلو ولت برای برق رسانی به گیت ورودی خدآفرین را با برآورد اوليه 1,622,520,463ريال (یک میلیارد و ششصد و بیست و دو ميليون و پانصد و بیست هزار وچهارصد و شصت و سه ريال) بر اساس فهرست بهاء ...

مناقصه عملیات برق رسانی به آمفی تئاتر پارک کوهستان و احداث و جابجائی خط 20 کیلو ولت در جاده کلیسا

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات برق رسانی به آمفی تئاتر پارک کوهستان و احداث و جابجائی خط 20 کیلو ولت در جاده کلیسا را با برآورد اوليه 1,453,889,424ريال (یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و...

تجدید مناقصه خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در محدوده شهرداری منطقه یک

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد خدمات عمومی شامل رفت و روب، رسیدگی به سرویسهای بهداشتی، جمع آوری زباله و ... در محدوده شهرداری منطقه یک از بریدگی پلیس راه قدیم تا میدان یادبود (بلوار رسالت)، فاز یک، خیابان تیمسار فلاحی، بلوار ام...

آگهي واگذاري بصورت اجاره ساختمان رستوران پارك كوهستان تحت عنوان فعلي مبينا (تجدید آگهی )

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، يك باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته ...

احداث خط 20 کیلو ولت مسیر جاده جلفا - مرند از فلکه عباس میرزا تا جایگاه خاقانی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد احداث خط 20 کیلو ولت مسیر جاده جلفا - مرند از فلکه عباس میرزا تا جایگاه خاقانیرا با برآورد اوليه 3.021.797.334 ريال (سه میلیارد و بیست و یک ميليون و هفتصد و نود و هفت هزار و سیصد و سی و چهار ريال)...

مناقصه عملیات اجرائی جدول کشی قسمتی از معابر فاز 3 شهرک صنعتی (صنایع پاک)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرائی جدول کشی قسمتی از معابر فاز 3 شهرک صنعتی (صنایع پاک) با برآورد اوليه 5،609،718،322 ریال (پنج میلیارد و ششصد و نه ميليون و هفتصد و هیجده هزار و سیصد و بیست و دو ريال) بر اساس فهرست به...

آگهي واگذاري بصورت اجاره ساختمان رستوران پارك كوهستان تحت عنوان فعلي مبينا

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، يك باب از اماكن تجاري خود را (بشرح مندرج در جدول ذيل) تحت شرايط مزايده به صورت اجاره اي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از محل مورد نظر بازديد و قيمت پيشنهادي خود را طي همين برگ در پاكت سربسته ...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج