عملیات احداث نمازخانه بین راهی مرکز نوردوز

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • روزنامه های درج آگهی: روزنامه عصرآزادی 26 و 28 آبان
 • محل دریافت اسناد: دفتر اداره پیمانها و مناقصات سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا میدان عباس میرزا - سایت اداری- طبقه سوم- اداره پیمانها و مناقصات شماره تلفن 31351333-041
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 286.700.000ریال
 • برنده مناقصه: شرکت مهار سیل گستر ارسباران
 • مبلغ پیشنهادی: 6.675.139.320 ریال

توضیحات

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردموضوع اشاره شده فوق را را با برآورد اوليه 5.733.942.126 ریال(پنج میلیاردو هفتصدو سی و سه میلیون و نهصدو چهل و دو  هزار و صدو بیست و شش ریال) بر اساس فهرست بهاءسال 1397 از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكارانداراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه (رتبه5ابنیه(دارای ظرفیت آزاد))دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3 –  اداره پیمانها و مناقصات - تلفن: 31351333-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

 1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
 2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير گواهينامه صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه(رتبه 5ابنیه(دارای ظرفیت آزاد))

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

286.700.000ریال

هزینه خرید اسناد

700.000ریال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

 1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس

اصلاحیه مربوط به این مناقصه از قسمت الحاقیه قابل دانلود می باشد.

فایلهای پیوست