اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس

توضیحات

اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز را از قسمت الحاقیه دانلود نمایید.

متن کامل آگهی مناقصه را اینجا ببینید

فایلهای پیوست