تمدید مهلت مناقصه عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز میرساند بنا به درخواست مناقصه گران مناقصه مورد اشاره تا روز چهارشنبه مورخه 21 آذر ماه تمدید می گردد.

فایلهای پیوست