پاسخ به شبهات و سوالات مناقصه گران مناقصه  عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

پاسخ به شبهات و سوالات مناقصه گران مناقصه  عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار :

  1. پروژه از لحاظ کسورات قانونی غیر عمرانی می باشد.
  2. بر اساس بخشنامه وزارت صمت در سال 97 حقوق دولتی مصالح مخلوط شن و ماسه کوهی 3600 ریال و مخلوط شن و ماسه رودخانه ای 3/1 الی 2 برابر مصالح کوهی و سنگ لاشه 5930 ریال بازای هر مترمکعب میباشد.
  3. موقعیت جغرافیایی تجهیز کارگاه در داخل محدوده کارگاه و با هماهنگی دستگاه نظارت تعیین خواهد شد.
  4. در خصوص تامین و تحویل انشعابات جهت تجهیز کارگاه، پیمانکاران بایستی از محل پروژه بازدید و بر اساس شرایط وضع موجود اتخاذ تصمیم گردد.
  5. شاخص مبنای تعدیل بر اساس آخرین بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
  6. تا بیست درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از ابلاغ  قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی و بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

 

فایلهای پیوست