تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار) 132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین می رساند با توجه به درخواست مناقصه گران محترم  مبنی بر تمدید مهلت ارائه پیشنهادات بدینوسیله مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/11/10(دهم بهمن ماه) تمدید می گردد.

فایلهای پیوست