الحاقیه شماره 1 خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

الحاقیه شماره 1 خرید، بسته بندی،بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار)132/30کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد ارس

موضوع: الحاقیه شماره یک

در خصوص مناقصه" تامین و  خرید، بسته بندی ، بارگیری، حمل و تخلیه یک دستگاه پست سیار در سایت صنایع سنگین منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس "، الحاقیه شماره یک به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

  1. برای ابعاد ترانسفورمر محدودیت خاصی مدنظر نیست و ابعاد ترانسفورمر باید بر اساس الزامات استاندارد مربوطه و در تطابق با طرح سازه پست سیار، مد نظر قرار گیرد.
  2. سطوح عایقی ترمینال های HV برابر با 145/275/650و ترمینال های LV برابر با 24/50/125 درنظر گرفته شود.
  3. CT بوشینگی مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در دیتاشیت، درنظر گرفته شود.
  4. بخشنامه شماره 4901/11 مورخ 08/10/93 توانیر در خصوص جرایم تلفات ترانسفورمرهای قدرت منضم به اسناد بوده، در خصوص نرخ تبدیل USD به IRR، بر اساس نرخ ارز ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی عمل خواهد شد.

الحاقیه حاضر جزو لاینفک اسناد مناقصه بوده و لازم است که مناقصه گران پس از مهر و امضا نمودن آن توسط صاحبان امضا مجاز شرکت، مطابق شرایط مناقصه در پاکت مربوطه تسلیم دستگاه مناقصه گزار نمایند.

سایر شرایط و ضوابط مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

فایلهای پیوست