اطلاعیه لغو مناقصه عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه "عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح حد فاصل خیابان ساحل تا بلوار کلیسا به انضمام پل رودخانه ای دره دیز" میرساند با توجه به اعلام مشاور طرح مبنی براعمال تغییرات و اصلاحات در برآورد پروژه به استناد بند 2-ب ماده 43 آیین نامه مالی معاملاتی مناطق آزاد و تصمیمات کمیسیون معاملات مناقصه مذکور لغو میگردد.

فایلهای پیوست