آگهی مزایده فروش خودروهای سازمان منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، 11 دستگاه خودروی سواری و وانت به مشخصات ذیل، را تحت شرايط مزايده به صورت فروش واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از خودروی مورد نظر بازديد و برای اخذ برگ ارائه پيشنهاد قیمت تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه  مورخ   08/12/97 به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارس مراجعه نمايند.

ردیف

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسي

سوخت

قیمت پایه فروش(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

679ط23/25

12485003276

19344367

بنزینی

250.000.000

25،000،000

2

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

674ط23/25

12485003676

19344365

بنزینی

250.000.000

25،000،000

3

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

681ط23/25

12684006117

11306679

بنزینی

250،000،000

25،000،000

4

سواری پژو پارس

خاکستری متالیک

85

676ط23/25

12485014467

19346898

بنزینی

240.000.000

24.000.000

5

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

677ط23/25

12485001740

19344363

بنزینی

235.000.000

23.500.000

6

سواری سمند lx

مشکی متالیک

84

675ط23/25

12484127756

17610815

دوگانه سوز

140.000.000

14.000.000

7

وانت دو کابین کاپرا

سفید روغنی

89

839ط15/25

3256 SJB

03943

بنزینی

600.000.000

60.000.000

8

وانت دو کابین کاپرا

مشکی متالیک

91

428ط25/25

1509 SLM

812001

بنزینی

680.000.000

68.000.000

9

وانت دو کابین کاپرا

مشکی متالیک

91

615ط26/25

1745 SLM

812019

بنزینی

680.000.000

68.000.000

10

سواری پژو GLX

نقره ای متالیک

90

782ط16/25

12490276496

295188

دوگانه سوز

230.000.000

23.000.000

11

سواری پژو GLX

نقره ای متالیک

85

678ط23/25

12485031418

13225581

بنزینی

130.000.000

13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 15:30 روز سه شنبه  مورخ 14/12/97 مي باشد.
  2. متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی معادل ده(10)درصد كل مبلغ پایه خودروی مورد فروش مي باشند. به پیشنهادات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. مهلت واریز مبلغ معامله یک هفته بعد از ابلاغ برنده می باشد.
  4. متقاضيان جهت ارائه قيمت، مي بايست برگ پيشنهادي را از دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن :04142026413-04131351333دریافت و پس از تکمیل به همراه تضمین اعلام شده در پاکت مهر و امضاء شده به دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل و رسید دریافت نمايند.

 

 

 

فایلهای پیوست