آگهی مزایده فروش خودرو

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: وب سایت سازمان منطقه آزاد ارس

توضیحات

آگهی مزایده فروش خودرو

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، 9 دستگاه خودروی سواری و وانت به مشخصات ذیل، را تحت شرايط مزايده به صورت فروش واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از خودروی مورد نظر بازديد و برای اخذ برگ ارائه پيشنهاد قیمت تا پايان ساعت اداري روزچهارشنبه  مورخ 15/12/97 به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارس مراجعه نمايند.

 

ردیف

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسي

سوخت

قیمت پایه فروش(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

679ط23/25

12485003276

19344367

بنزینی

300،000،000

30،000،000

2

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

674ط23/25

12485003676

19344365

بنزینی

300،000،000

30،000،000

3

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

681ط23/25

12684006117

11306679

بنزینی

300،000،000

30،000،000

4

سواری پژو پارس

خاکستری متالیک

85

676ط23/25

12485014467

19346898

بنزینی

288،000،000

28،800،000

5

سواری سمند lx

مشکی متالیک

84

675ط23/25

12484127756

17610815

دوگانه سوز

168،000،000

16،800،000

6

وانت دو کابین کاپرا

سفید روغنی

89

839ط15/25

3256 SJB

03943

بنزینی

720،000،000

72،000،000

7

وانت دو کابین کاپرا

مشکی متالیک

91

615ط26/25

1745 SLM

812019

بنزینی

816،000،000

81،600،000

8

سواری پژو GLX

نقره ای متالیک

90

782ط16/25

12490276496

295188

دوگانه سوز

276،000،000

27،600،000

9

سواری پژو GLX

نقره ای متالیک

85

678ط23/25

12485031418

13225581

بنزینی

156،000،000

15،600،000

 

 

  1. مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 15:30 روز یک شنبهمورخ 19/12/97 مي باشد.
  2. متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی و یا فیش واریزی به حساب سازمان معادل ده(10)درصد كل مبلغ پایه خودروی مورد نظرمي باشند. به پیشنهادات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. مهلت واریز مبلغ معامله یک هفته بعد از ابلاغ برنده می باشد.
  4. متقاضيان جهت ارائه قيمت، مي بايست برگ پيشنهادي را از دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن :04142026413-04131351333دریافت و پس از تکمیل به همراه تضمین اعلام شده در پاکت مهر و امضاء شده به دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملاتتحویل و رسید دریافت نمايند.

 

فایلهای پیوست