اطلاعیه در مورد مزایده خودرو

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

احتراما به استحضار شرکت کنندگان در مزایده فروش خودروهای سازمان می رساند خودرو ردیف 3 به مشخصات زیر از لیست مزایده خارج و پیشنهاد قیمت برای خودروی مورد نظر امکان پذیر نمیباشد مزایده گرانی که نسبت به تهیه فرم پیشنهاد قیمت خودرو مذکور اقدام کرده بودند میتوانند روز شنبه با مراجعه به دبیر خانه کمیسیون معاملات نسبت به تغییر برگ پیشنهاد قیمت خود اقدام نمایند.


 

سواری پژو پارس

نقره ای متالیک

85

681ط23/25

12684006117

11306679

بنزینی

300،000،000

30،000،000

فایلهای پیوست