اطلاعیه در مورد مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی و عملیات خاکی محوطه الحاقی به سالن ورزشی چند منظوره خداآفرین

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع می رساند با توجه به اعلام معاونت فنی و زیر بنایی سازمان مبنی بر اعمال تغییرات و اصلاحات در برآورد پروژه احداث زمین چمن مصنوعی و عملیات خاکی محوطه الحاقی به سالن ورزشی چند منظوره خداآفرین   به استناد بند 2-ب ماده 43 آیین نامه مالی معاملاتی مناطق آزاد مناقصه مذکور لغو میگردد.

فایلهای پیوست