تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار) 132/20کیلو ولت

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: وب سایت سازمان منطقه آزاد ارس

توضیحات

به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه خرید، بسته بندی، بارگیری، حمل وتخلیه یک دستگاه پست موبایل(سیار) 132/20کیلو ولت واقع در سایت صنایع سنگین می رساند با توجه به درخواست مناقصه گران محترم  مبنی بر تمدید مهلت ارائه پیشنهادات بدینوسیله مهلت ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/01/24(بیست و چهارم فروردین ماه) تمدید می گردد

فایلهای پیوست