عملیات تکمیل ساختمان کلانتری به انضمام محوطه سازی و دیوار کشی

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • روزنامه های درج آگهی: روزنامه امین 24و 26 اردیبهشت

توضیحات

آگهي مناقصه عمومی دومرحله ای

موضوع مناقصه: عملیات تکمیل ساختمان کلانتری به انضمام محوطه سازی و دیوار کشی

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر داردموضوع اشاره شده فوق را را با برآورد اوليه 29،633،244،031 ریال (بیست و نه میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون و دویست و چهل و چهار هزار و سی و یک ریال) بر اساس فهرست بهاء تجمیعی سال 1398 از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از پيمانكارانداراي سابقه کاری مشابه و صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه(رتبه 5 ابنیه(دارای ظرفیت آزاد))دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا یک هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم به سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع درآذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا -ساختمان اداری ـ طبقه3–  اداره پیمانها و مناقصات - تلفن:3135-041 مراجعه و پس از دريافت اسناد مناقصه حداكثر به مدت 17 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم، مدارك و مبلغ پيشنهادي را به دبيرخانه سازمان تحويل نمايند.

توضیحات:

  1. شرکت هایی که در زمان برگزاری مناقصه دارای دو پروژه فعال در سازمان منطقه آزاد ارس باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(ملاک صورتجلسه تحویل موقت پروژه می باشد.)
  2. هر شرکتی که در زمان برگزاری مناقصه دارای یک پروژه فعال باشد و از طرف معاونت فنی و زیربنائی و ... سازمان بصورت مکتوب نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه از نظر کمی و کیفی و تأخیرات غیر مجاز پروژه اعلام نارضایتی بعمل آید حق شرکت در مناقصه را ندارد.

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد مناقصه

1- کارت شناسائی معتبر 2- معرفی نامه از شرکت 3 - تصوير گواهينامه صلاحيت معتبر از سازمان برنامه و بودجه(رتبه 5 ابنیه(دارای ظرفیت آزاد))

مهلت خرید اسناد

یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مهلت تحویل اسناد

17 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1.482.000.000ریال

هزینه خرید اسناد

2.500.000 ريال

شماره حساب جهت واریز فیش از بابت خرید اسناد

  1. بانک ملی 0216744280009 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
  2. بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس
 

حضور نماينده مناقصه گران در جلسه بازگشائي پاكات قیمت در صورت داشتن معرفي نامه كتبي از شركت بلامانع ميباشد.

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس

فایلهای پیوست