اطلاعیه در خصوص مناقصه عملیات تکمیل ساختمان کلانتری به انضمام محوطه سازی ودیوارکشی

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر

توضیحات

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عملیات تکمیل ساختمان کلانتری به انضمام محوطه سازی ودیوارکشی می رساند:
1-مبلغ نهایی پروژه به مبلغ 20.211.310.942 ریالتغییر یافته است.
2-مبلغ ضمانت نامه به مبلغ 1.010.000.000 ریال اصلاح می گردد.
3-آخرین مدت تحویل اسناد اصلاحی روز چهارشنبه 22 خرداد ماه 98 و به صورت حضوری می باشد.
4-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 02/04/1398 می باشد.
لذا شرکت کنندگان در مناقصه می بایست حداکثر تا تاریخ 22/03/1398 با مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات نسبت به دریافت اسناد اصلاحی اقدام نمایند. بدیهی است مناقصه گرانی مجاز به ارائه پیشنهاد می باشند که در موعد مقرر نسبت به دریافت اسناد اصلاحی اقدام نمایند.

مشاهده آگهی اصلی

فایلهای پیوست