آگهی مزایده فروش خودرو

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: پرتال اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ارس

توضیحات

آگهی مزایده فروش خودرو

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، 2 دستگاه خودروی سواری و وانت به مشخصات ذیل، را تحت شرايط مزايده به صورت فروش واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از خودروهای مورد نظر بازديد و برای اخذ برگ ارائه پيشنهاد قیمت تا پايان ساعت اداري روزشنبه  مورخ 1/04/98 به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارسمراجعه نمايند.

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسي

سوخت

قیمت پایه فروش(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

سواری پژو پارس

خاکستری متالیک

85

681ط23/25

12684006117

11306679

بنزینی

300،000،000

30،000،000

وانت دو کابین کاپرا

سفید روغنی

89

839ط15/25

3256 SJB

NAGDPV2PF23W03943

بنزینی

720.000.000

72.000.000

 

 

 

  1. مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 15:30 روزچهارشنبهمورخ 05/04/98 مي باشد.
  2. متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی معادل ده(10)درصد كل مبلغ پایه خودروی مورد فروشمي باشند. به پیشنهادات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. مهلت واریز مبلغ معامله یک هفته بعد از ابلاغ برنده می باشد.
  4. متقاضيان جهت ارائه قيمت، مي بايست برگ پيشنهادي را از دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن :04142026413-04131351333دریافت و پس از تکمیل به همراه تضمین اعلام شده در پاکت مهر و امضاء شده به دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمايند.

فایلهای پیوست