اطلاعیه در خصوص آگهی تجدید مزایده واگذاری استیجاری رستوران و هتل آپارتمان ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: پرتال اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ارس

توضیحات

به اطلاع متقاضیان و علاقمندان به شرکت در تجدید مزایده واگذاری استیجاری رستوران و هتل آپارتمان ارس می رساند که شروط و بندهای:

* یک طبقه هتل در اختیار سازمان خواهد بود و نماینده سازمان نیز در هتل مستقر خواهد شد.
* و ارائه سابقه و مدارک (از قبیل پروانه فعالیت کسبی، بیمه پردازی در امر هتل و رستوران، مدرک دانشگاهی در رشته هتل داری و... الزامی می باشد.

از شرایط مزایده حذف و مدت زمان ارائه پیشنهادات تا روز سه شنبه 18 تیرماه (18/04/1398) تمدید میگردد.

علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند اسناد مزایده را از سایت سازمان دریافت و تا تاریخ 18/04/1398 به دبیرخانه مرکزی سازمان تحویل نمایند.

فایلهای پیوست