آگهی تجدید مزایده فروش خودرو

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: پرتال اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ارس

توضیحات

آگهی تجدید مزایده فروش خودرو

 

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، 1دستگاه خودروبه مشخصات ذیل، را تحت شرايط مزايده به صورت فروش واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از خودروهای مورد نظر بازديد و برای اخذ برگ ارائه پيشنهاد قیمت تا پايان ساعت اداري روزشنبه مورخ 22/04/98 به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارسمراجعه نمايند.

نوع خودرو

رنگ

مدل

شماره انتظامی

شماره موتور

شماره شاسي

سوخت

قیمت پایه فروش(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

وانت دو کابین کاپرا

سفید روغنی

89

839ط15/25

3256 SJB

NAGDPV2PF23W03943

بنزینی

720.000.000

72.000.000

 
  1. مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 روزچهارشنبه مورخ 26/04/98 مي باشد.
  2. متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی معادل ده(10)درصد كل مبلغ پایه خودروی مورد فروش مي باشند. به پیشنهادات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. مهلت واریز مبلغ معامله یک هفته بعد از ابلاغ برنده می باشد.
  4. متقاضيان جهت ارائه قيمت، مي بايست برگ پيشنهادي را از دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن :04142026413-04131351333دریافت و پس از تکمیل به همراه تضمین اعلام شده در پاکت مهر و امضاء شده به دبیرخانه مرکزی سازمانتحویل نمايند.

فایلهای پیوست