آگهی تملک قطعات واقع در معابر سایت CBD در محدوده بازار ابریشم و معبر 45 متری کوی شاهمار از پلاک 12 اصلی

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد- 27 فروردین ماه 1399

توضیحات

آگهی تملک قطعات واقع در معابر سایت CBD در محدوده

بازار ابریشم و معبر 45 متری کوی شاهمار از پلاک 12 اصلی واقع در شاهمار بخش سیزده تبریز

 

     سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد به استناد لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 08/11/58 شورای انقلاب اسلامی ایران به منظور اجرای طرح های عمرانی و تملک اراضی موردنیاز از پلاک ثبتی 12  اصلی واقع در شاهمار بخش 13 تبریز اقدام نماید.

 لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک و متصرف اراضی و املاک واقع در محدوده فوق می باشند دعوت به عمل می آیدحداکثر ظرف سی روز از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به نشانی جلفا - سازمان منطقه آزاد ارس - مدیریت املاک و مستغلات مراجعه نمایند. ضمنا نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی براساس نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعمل می آید، همزمان با تحویل اسناد مالکیت، کارشناس خود را نیز معرفی نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین مطابق مقررات قانونی نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اقدام خواهد شد. این آگهی برای اطلاع و اقدام مالکین و صاحبان حق منتشر گردیده است.

                                                                                       

                                                                            مدیریت املاک  و مستغلات سازمان منطقه آزاد ارس

فایلهای پیوست