آگهی مزایده واگذاری استیجاری سالن ورزشی فجر شجاع جلفا بمدت یک سال

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • تاریخ بازگشایی: 99/04/21 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: یکم و سوم تیرماه 99- روزنامه اقتصاد مردم

توضیحات

آگهی مزایده عمومی

واگذاری استیجاری سالن ورزشی فجر شجاع جلفا بمدت یک سال

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد سالن ورزشی فجر شجاع جلفا را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مزایده 5099091750000004 بصورت الکترونیکی واگذار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 03/04/99 ساعت 09:00
 2. مهلت دریافت اسناد:09/04/99 ساعت 15:00
 3. تاریخ بازدید: 10/04/99 تا 16/04/99
 4. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :19/04/99 ساعت 15:00
 5. زمان بازگشایی:21/04/99 ساعت 13:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. پیشنهاد میگردد قبل از ارائه پیشنهاد از محل مورد نظر بازدید بعمل آورید.
 3. علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

فایلهای پیوست