فراخوان ارزیابی کیفی مشاور نظارت بر پروژه تکمیل عملیات روسازی سایت 40 هکتاری بر اساس بخشنامه سال 99

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • تاریخ بازگشایی: 1399/11/20
  • روزنامه های درج آگهی: 4 و 6 بهمن ماه 1399 - روزنامه صبح اقتصاد

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

 

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس در نظر دارد خدمات مشاور نظارت بر پروژه تکمیل عملیات روسازی سایت 40 هکتاری براساس بخشنامه سال 99 از طريق فراخوان عمومی به مهندسین مشاور ذیصلاح در پایه 3 راه سازی واگذار نماید. مشاورین واجد شرایط در صورت تمایل به مشارکت در این امر، می توانند اسناد استعلام ارزیابی را از سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.arasfz.ir  از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت چهار روز دریافت و پس از تکمیل اسناد مربوطه حداكثر تا تاریخ 19/11/99  ، مدارك و مستندات مربوطه را از طریق نمایندگان خود و یا ارسال با پست پیشتاز  به دیبر خانه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس واقع در آذربايجان شرقي ـ جلفا ـ میدان عباس میرزا ـ سایت اداری – طبقه همکف تلفن 3135-041  تحویل نمایند.(اسناد بعد از ساعت  14:30تاریخ 19/11/99 چه بصورت مراجعه حضوری و چه ارسال ازطریق پست ویا هر طریق دیگر تحویل گرفته نخواهد شد) تاریخ برگزاری جلسه ارزیابی کیفی ساعت یازده صبح روز دو شنبه مورخ 20/11/99 خواهد بود.

توضیح اینکه متقاضیان شرکت در فراخوان دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ 500.000 ریال را به شماره حساب بانک ملی 0216744280009 ویا بانک تجارت 548672422 بنام سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس واریز و تصویر فیش واریزی را طی نامه اعلام آمادگی شرکت در فراخوان به آدرس سازمان و یا به شماره فاکس 42024949-041 ارسال نموده و تاییدیه دریافت نامه اعلام آمادگی را از طریق ارتباط با شماره داخلی 31351331-041  و یا همراه 09148870138 پیگیری نمایند. ضمنا ارسال اصل فیش واریزی به همراه اسناد ارزیابی ضروری بوده و به اسناد فاقد فیش مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است تاریخ ثبت شده فیش واریزی  و نامه اعلام آمادگی شرکت در فراخوان می بایستی در بازه چهار روزه مهلت دانلود اسناد(از تاریخ06/11/99 تا10/11/99) قرارداشته و به دبیرخانه سازمان تحویل گردد. درغیر این صورت اسناد ارسالی مربوط به فراخوان تحویل گرفته نخواهد شد.

برآورد تقریبی به مبلغ  6.875.728.180 ریال می باشد.

فایلهای پیوست