مزایده فروش قطعه زمین واقع در روبروی پلیس راه جلفا- منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • روزنامه های درج آگهی: 25 و 27 بهمن ماه 1399 - روزنامه ساقی آذربایجان

توضیحات

 

آگهی مزایده

فروش قطعه زمین واقع در روبروی پلی راه جلفا – منطقه آزاد ارس

مساحت 1305.66 مترمربع

قیمت پایه تجاری از قرار متری 20.334.000 ریال

فایلهای پیوست