مزایده فروش قطعه زمین واقع خیابان اصلی ورودی شهر جلفا- تقاطع فاز صنعتی و محل تردد کلیه مسافران شهرستان

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • تاریخ بازگشایی: 1400/02/11
  • روزنامه های درج آگهی: 18 و 21 فروردین ماه - روزنامه همشهری

توضیحات

آگهی مزایده عمومی

قطعه زمین واقع در خیابان اصلی ورودی شهر جلفا، تقاطع فاز صنعتی و محل تردد کلیه مسافران شهرستان با کاربری تجاری

مشاهده متن کامل آگهی بهمراه کلیه مستندات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

شماره فراخوان در سامانه: 2000091750000001

فایلهای پیوست