مطالعه و طراحی قسمت دوم مرحله اول و دوم ساختمان های مورد نیاز محدوده

 • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • مهلت خرید اسناد: 1400/01/25
 • تاریخ بازگشایی: 1400/02/07 ساعت 11:00
 • روزنامه های درج آگهی: 16 و 18 فروردین ماه - روزنامه صبح اقتصاد
 • محل دریافت اسناد: 1400/01/25
 • برنده مناقصه: شرکت مهندسان مشاور ساختار سنج آذر

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : مطالعات و طراحی قسمت دوم مرحله اول و مرحله دوم ساختمانهای موردنیاز در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان 2000091750000002بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 1400/01/18 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:1400/01/25 ساعت 14:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :1400/02/05 ساعت 14:30
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:1400/02/07 ساعت 11:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست