خدمات مشاور نظارت بر پروژه تکمیل عملیات روسازی سایت 40 هکتاری بر اساس بخشنامه سال 99

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: دو مرحله ای
 • تاریخ بازگشایی: 1400/02/07 ساعت 11:00
 • روزنامه های درج آگهی: 16 و 18 فروردین ماه - روزنامه هدف و اقتصاد
 • محل دریافت اسناد: 1400/01/25

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : خدمات مشاور نظارت بر پروژه تکمیل عملیات روسازی سایت 40 هکتاری براساس بخشنامه سال 99

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان 2000091750000001 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 18/01/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:25/01/1400 ساعت 14:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :05/02/1400 ساعت 14:30
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:07/02/1400 ساعت 11:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست