آگهی خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز

  • (منقضی شده)
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: دو مرحله ای
  • مهلت خرید اسناد: 1400/03/17
  • تاریخ بازگشایی: 1400/03/30
  • روزنامه های درج آگهی: 8 و 10 خردادماه - روزنامه دنیای اقتصاد
  • محل دریافت اسناد: سامانه ستاد
  • برنده مناقصه: اسامی شرکت های برنده مناقصه در پیج و کانال سازمان منتشر می شود./// نگهداری فضای سبز ناحیه 1= برنده شرکت استقبال سبز ارس/// نگهداری فضای سبز ناحیه 3= شرکت ارس ماهر ارس//// نگهداری فضای سبز ناحیه 4= شرکت آذر گوموش ارس

توضیحات

ردیف

عنوان مناقصه

مبلغ برآورد ریالی

شماره مناقصه در سامانه ستاد

1

نگهداری فضای سبز ناحیه 1

38.805.812.841

2000091750000007

2

نگهداری فضای سبز ناحیه 2

35.621.787.600

2000091750000008

3

نگهداری فضای سبز ناحیه 3

22.166.021.740

2000091750000009

4

نگهداری فضای سبز ناحیه 4 (سایت های صنعتی)

14.547.368.896

2000091750000010

5

خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) پارک کوهستان تا کلیسای سنت استپانوس و ...

28.049.448.974

2000091750000011

6

خدمات عمومی(شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...) مسیر بلوار رسالت و کوی امیرالمومنین و...

33.336.021.096

2000091750000012

7

خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...)  مسیر قره برون و دهستان شجاع،سیلگرد و ...

25.151.859.960

2000091750000013

8

خدمات عمومی (شامل تنظیف،جمع آوری زباله،برف روبی و نمک پاشی و ...)  سایت های صنعتی فاز یک و دو،چهل هکتاری و از سه راهی راهنمایی و رانندگی تا ورودی فاز دو

21.541.421.462

2000091750000014

 

آگهی مناقصه

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصات عمومی موضوعات اشاره شده زیر را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

زمان انتشار در سایت: 10/03/1400 ساعت 10:00

مهلت دریافت اسناد:17/03/1400 ساعت 12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :27/03/1400 ساعت 14:30

زمان بازگشایی:30/03/1400 ساعت 08:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

1.          برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.

2.          علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست