فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع خدمات مشاوره نظارت بر اجرای ساختمان ویزیتور سنتر ارس (با پرداخت 60 درصد تعرفه مصوب)

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: سایر
 • مهلت خرید اسناد: 1400/04/31
 • تاریخ بازگشایی: 1400/05/11
 • روزنامه های درج آگهی: 21 و 23 تیرماه 1400- روزنامه اخبار صنعت

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : خدمات مشاوره نظارت بر اجرای ساختمان ویزیتور سنتر ارس (با پرداخت 60 درصد تعرفه مصوب)

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۷ بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 23/04/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:31/04/1400 ساعت 100:00
 3. آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی :10/05/1400 ساعت 10:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:11 /05/1400 ساعت 10:00

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست