فراخوان ارزیابی کیفی جهت "خرید لوله های پلی اتیلن لاین شمالی 35 متری میانی سایت صنایع سنگین

  • (نتیجه مناقصه مشخص شد)
  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • مهلت خرید اسناد: 1400/05/31
  • روزنامه های درج آگهی: 19 و 23 مردادماه- صفحه اول روزنامه صبح اقتصاد
  • برنده مناقصه: شرکت میراب اصفهان
  • مبلغ پیشنهادی: 88.044.623.793

توضیحات

   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت "خرید لوله های پلی اتیلن لاین شمالی 35 متری میانی سایت صنایع سنگین به شماره 2000091750000018 " از بین شرکت های تولید کننده لوله های پلی اتیلن PE آبرسانی سنگین HD دارای رتبه A از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی را ، از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت جهت شرکت در مناقصه محدود ، از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد . لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .

  1. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد : 23/05/1400 ساعت 10:00
  2. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : 31/05/1400 ساعت 14:00
  3. مهلت ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی : 15/06/1400 ساعت 14:00

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : آذربايجان شرقي ـ منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس ـ میدان عباس میرزا -  سایت اداری منطقه آزاد ارس تلفن: 3135-041

علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه:  41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

 

فایلهای پیوست