خرید خودرو آتش نشانی جهت تجهیز ایستگاه آتش نشانی مرکز خداآفرین

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: سایر
 • مهلت خرید اسناد: 1400/07/01
 • تاریخ بازگشایی: 1400/07/12
 • روزنامه های درج آگهی: 22 و 24 شهریورماه 1400- روزنامه جهان اقتصاد

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خرید خودرو آتش نشانی جهت تجهیز ایستگاه آتش نشانی مرکز خداآفرین

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق  را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  ۲۰۰۰۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۹ صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 24/06/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:01/07/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :11/07/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:12/07/1400 ساعت 10:00
 5. تنها نمایندگی های مجاز تامین کننده قطعات ، تجهیزات و مونتاژ خودروی آتش نشانی سنگین مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود .

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست