مناقصه عمومی خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن دو جداره بالای 400 جهت ادامه اجرا و تکمیل طرح شبکه فاضلاب شهر هادیشهر

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: سایر
 • شماره: 2000091750000029
 • مهلت خرید اسناد: 06/09/1400 ساعت 10:00
 • تاریخ بازگشایی: 17/09/1400 ساعت 13:30
 • روزنامه های درج آگهی: 26 و 29 آبان ماه 1400- روزنامه اقتصاد ملی

توضیحات

آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن دو جداره بالای 400 جهت ادامه اجرا و تکمیل طرح شبکه فاضلاب شهر هادیشهر

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره مناقصه  2000091750000029 صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 29/08/1400 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:06/09/1400 ساعت 10:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :16/09/1400 ساعت 14:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:17/09/1400 ساعت 13:30

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست