آگهی فراخوان عمومی دعوت از شرکت های فعال در زمینه گردشگری سلامت

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • شماره: -
  • مهلت خرید اسناد: 20 اسفندماه 1400
  • روزنامه های درج آگهی: نوبت اول 27 بهمن ماه روزنامه یاقوت وطن- نوبت دوم 30 بهمن ماه روزنامه اقتصاد ملی

توضیحات

آگهی فراخوان عمومی

موضوع: دعوت از شرکت های فعال در زمینه گردشگری سلامت

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد جهت دریافت نظرات، پیشنهادات و تبادل افکار در خصوص گردشگری سلامت از کلیه شرکت های فعال دعوت نماید.

شرکت های واجد شرایط می توانند تا تاریخ 20/12/1400 نسبت به ارائه طرح های خود از طریق ارسال به آدرس ایمیل zohha_s@yahoo.com   و یا با مراجعه به معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان به آدرس میدان عباس میرزا، سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس طبقه 4 ، ضمن کسب اطلاعات بیشتر نسبت به ارائه طرح ها و پیشنهادات خود اقدام نماید.

شماره تماس: 04131351615

فایلهای پیوست