فراخوان ارزیابی کیفی مشاور تهیه طرح جامع منطقه آزاد قصر شیرین

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • شماره: 2001091750000014
  • مهلت خرید اسناد: مهلت دریافت اسناد:28/06/1401 ساعت 12:15
  • روزنامه های درج آگهی: 19 و 21 شهریور ماه 1401 - روزنامه ایران

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : تهیه طرح جامع منطقه آزاد قصر شیرین

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان 2001091750000014 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان انتشار در سایت: 21/06/1401 ساعت 12:15
  2. مهلت دریافت اسناد:28/06/1401 ساعت 12:15
  3. آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی :04/07/1401 ساعت 12:15
  4. مدارك صلاحيت و گواهي نامه هاي لازم :گواهي نامه صلاحيت از امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های مرتبط با مطالعه مذکور   (حداقل پایه سه تخصص های شهرسازی،حداقل پایه سه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی،حداقل پایه سه طراحی شهری ، حداقل پایه سه اقتصاد و داشتن سابقه کاری موفق در حوزه  صنعت.)

تبصره :بنا به ماهیت و شرایط کار و استفاده مشاور در بیش از یک تخصص به استناد بند "پ" ماده 9 آیین نامه خرید خدمات مشاوره ، ارجاع خدمات مشاوره در قالب گروه مشارکت بلامانع می باشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست