آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات (هفت دستگاه آپارتمان در شهر تبریز)

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • مهلت خرید اسناد: 1401/07/18ساعت 12:00
  • تاریخ بازگشایی: 1401/08/02ساعت 14:00
  • روزنامه های درج آگهی: شنبه و دوشنبه 9 و 11 مهرماه روزنامه جوان

توضیحات

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات (هفت دستگاه آپارتمان در شهر تبریز)

     سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با شرح جدول ذیل  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

زمان انتشار در سایت: 11/07/1401 ساعت 12:00

مهلت دریافت اسنادمزایده :18/07/1401 ساعت 12:00

تاریخ بازدید :12/07/1401 تا 16/07/1401ساعت 10:00 تا 15:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :30/07/1401 ساعت 16:00

زمان بازگشایی:02/08/1401 ساعت 14:00

تاریخ اعلام به برنده: 03/08/1401 ساعت 14:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

فایلهای پیوست