فروش ضایعات آهن،آلومینیوم،چدن،پلاستیک،چوب، پلی اتیلن و... موجود در انبار مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • شماره: ۱۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۱
  • مهلت خرید اسناد: 1401/08/16ساعت 16:00
  • تاریخ بازگشایی: 1401/08/30ساعت 14:00
  • روزنامه های درج آگهی: 7 و 9 آبان ماه روزنامه جوان

توضیحات

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات آهن،آلومینیوم،چدن،پلاستیک،چوب، پلی اتیلن و... موجود در انبار مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

     سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد  ضایعات آهن،آلومینیوم،چدن،پلاستیک،چوب، پلی اتیلن و... موجود در انبار مرکزی سازمان را به شرح مندرج در جدول زیر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  به شماره مزایده ۱۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۱ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

زمان انتشار در سایت: 09/08/1401 ساعت 12:00

مهلت دریافت اسنادمزایده :16/08/1401 ساعت 16:00

تاریخ بازدید :10/08/1401 تا 17/08/1401ساعت 10:00 تا 13:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :29/08/1401 ساعت 16:00

زمان بازگشایی:30/08/1401 ساعت 14:00

تاریخ اعلام به برنده: 1/09/1401 ساعت 11:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات اقلام شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

 

 

 

 

 

فایلهای پیوست

  • اسناد :998