نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی مرکز نوردوز

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: سایر
  • شماره: شماره نیاز : 1101091750000201
  • مهلت خرید اسناد: مهلت اتمام آگهی: 1401/08/22
  • تاریخ بازگشایی: -
  • روزنامه های درج آگهی: -

توضیحات

موضوع : خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز  مرکز نوردوز

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد  موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در استعلام با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir   به شماره نیاز  1101091750000201بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

  1. زمان اتمام مهلت آگهی در سایت: 1401/08/22

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. شرکت کنندگان در استعلام بها می بایست همراه با مدارک و قیمت پیشنهادی، مستندات و مدارک مربوط به صلاحیت اداره کار و فرم رضایت نامه کارهای قبلی از کارفرمایان قبلی را ارائه نمایند.
  2. علاقمندان به شرکت در استعلام فوق الذکر میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir  موجود است.

فایلهای پیوست