مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی موجود در انبار مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • شماره: ۱۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۲
  • مهلت خرید اسناد: 1401/09/16 ساعت 16:00
  • تاریخ بازگشایی: 1401/09/27 ساعت 10:00
  • روزنامه های درج آگهی: دوشنبه و چهارشنبه 7 و 9 آذر 1401-روزنامه آرمان ملی

توضیحات

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی موجود در انبار مرکزی سازمان منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

     سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد  ضایعات فلزی و پلاستیکی موجود در انبار مرکزی سازمان را به شرح مندرج در جدول زیر از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  به شماره مزایده ۱۰۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۰۲ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

زمان انتشار در سایت: 09/09/1401 ساعت 10:00

مهلت دریافت اسنادمزایده :16/09/1401 ساعت 16:00

تاریخ بازدید :09/09/1401 تا 19/09/1401ساعت 10:00 تا 13:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :26/09/1401 ساعت 16:00

زمان بازگشایی:27/09/1401 ساعت 10:00

تاریخ اعلام به برنده: 28/09/1401 ساعت 11:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات اقلام شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

 

 

فایلهای پیوست