انجام مطالعات تفصیلی ساماندهی ترافیک شهری محدوده زون یک منطقه آزاد ارس

  • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
  • نوع معامله: یک مرحله ای
  • شماره: 2002091750000011
  • مهلت خرید اسناد: 17/04/1402 ساعت 16:00
  • روزنامه های درج آگهی: روزنامه سرخاب-سایت سازمان

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

     سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان های ارزیابی کیفی مشاور موضوعات اشاره شده ذیل را به شرح  جدول زیر و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

ردیف

موضوع فراخوان

روش برگزاری

تخصص های مورد نیاز

شماره فراخوان

1

انجام خدمات نقشه برداری مورد نیاز در سطح زون های منفصل منطقه آزاد ارس

تعرفه

حداقل پایه سه تخصص نقشه برداری و GIS – زمینی

2002091750000009

2

انجام مطالعات و طراحی قسمت دوم مرحله اول و مرحله دوم پل و راه های مورد نیاز سازمان در محدوده منطقه آزاد

کیفیت و قیمت (QCBS)

حداقل پایه سه تخصص های راه سازی و نقشه برداری زمینی بصورت تواما

۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۱۰

3

انجام مطالعات تفصیلی ساماندهی ترافیک شهری محدوده زون یک منطقه آزاد ارس

کیفیت و قیمت (QCBS)

پایه یک تخصص ترافیک و حمل و نقل با ارایه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی

2002091750000011

 

 

 

  • سقف قرارداد منعقده و کارهای ابلاغی برای ردیف های 1 و2 تا سقف نصاب معاملات متوسط خواهد بود.

زمان انتشار در سایت: 10/04/1402 ساعت 10:00

مهلت دریافت اسناد: 17/04/1402 ساعت 16:00

آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی :24/04/1402 ساعت 16:00

 

 

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

  1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست