فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: 2002091750000018
 • مهلت خرید اسناد: 18/05/1402 ساعت 16:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد-روزنامه جام جم - دو شنبه9مرداد و شنبه 14مرداد

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : انجام مطالعات طرح تفصیلی قلی بیگلو

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان 2002091750000018 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 11/05/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:18/05/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی :25/05/1402 ساعت 16:00
 4. مدارك صلاحيت و گواهي نامه هاي لازم : گواهي نامه صلاحيت از امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های مرتبط با مطالعه مذکور  (حداقل پایه سه تخصص های شهرسازی، مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی بصورت تواما)

تبصره :بنا به ماهیت و شرایط کار و استفاده مشاور در بیش از یک تخصص به استناد بند "پ" ماده 9 آیین نامه خرید خدمات مشاوره ، ارجاع خدمات مشاوره در قالب گروه مشارکت بلامانع می باشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست