خدمات مشاوره و مطالعات بازنگری طرح جامع منطقه آزاد ارس و طرح جامع اراضی الحاقی طی مصوبه 79918/ ت56509 ه مصوب سال 30/06/1398

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: ۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۱
 • مهلت خرید اسناد: 1402/06/01 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 1402/06/08 ساعت 16:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد-روزنامه عجب شیر
 • محل دریافت اسناد: سایت سامانه (www.setadiran.ir)  

توضیحات

فراخوان ارزیابی کیفی مشاور

موضوع : خدمات مشاوره و مطالعات بازنگری طرح جامع منطقه آزاد ارس و طرح جامع اراضی الحاقی طی مصوبه 79918/ ت56509 ه مصوب سال 30/06/1398

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مشاور موضوع اشاره شده فوق را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۱۷۵۰۰۰۰۰۲۱ بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

 1. زمان انتشار در سایت: 25/05/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:01/06/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی :08/06/1402 ساعت 16:00
 4. مدارك صلاحيت و گواهي نامه هاي لازم : گواهي نامه صلاحيت از امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته های مرتبط با مطالعه مذکور (حداقل پایه دو تخصص های شهرسازی، پایه سه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و پایه سه طراحی شهری بصورت تواما)

تبصره :بنا به ماهیت و شرایط کار و استفاده مشاور در بیش از یک تخصص به استناد بند "پ" ماده 9 آیین نامه خرید خدمات مشاوره ، ارجاع خدمات مشاوره در قالب گروه مشارکت بلامانع می باشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل دریافت اسناد ، ارسال پیشنهاد ، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در فراخوان میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست