خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی (مجهز به پایه های نگهدارنده هیدرولیک عقب و جلو یا مجهز به بیل صاف کن هیدرولیک جلو با پایه های نگهدارنده هیدرولیک عقب) با برند HYUNDAI 210W-9S - مدل 2022 یا 2023 خشک، ساخت کشور کره جنوبی

 • شرکت / سازمان: منطقه آزاد ارس
 • نوع معامله: یک مرحله ای
 • شماره: 2002091750000024
 • مهلت خرید اسناد: 1402/06/21 ساعت 16:00
 • تاریخ بازگشایی: 1402/07/03 ساعت 13:00
 • روزنامه های درج آگهی: سایت سامانه ستاد-روزنامه عجب شیر

توضیحات

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی

موضوع : خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی (مجهز به پایه های نگهدارنده هیدرولیک عقب و جلو یا مجهز به بیل صاف کن هیدرولیک جلو با پایه های نگهدارنده هیدرولیک عقب) با برند  HYUNDAI   210W-9S -  مدل 2022 یا 2023 خشک، ساخت کشور کره جنوبی

    سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع اشاره شده را با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)   به شماره فراخوان 2002091750000024 بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

 1. محل تحویل مورد معامله، سایت اداری منطقه آزاد ارس می باشد و کلیه هزینه های مربوط به حمل از مبدا تا محل تحویل برعهده فروشنده می باشد . قیمت پیشنهادی دستگاه با ارز یورو پس از تایید کارشناس یا کارشناسان منتخب سازمان در زمان تحویل دستگاه پرداخت خواهد شد.
 2.  انجام کلیه مکاتبات و هماهنگی های لازم جهت ورود دستگاه از مبادی گمرکات ورودی به کشور به عهده سازمان می باشد و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری (مدیریت گمرک سازمان) سازمان منطقه آزاد ارس مکاتبات و هماهنگی های لازم با گمرک ایران جهت اخذ مجوز واردات و تسریع در ورود دستگاه از مبادی گمرک ایران را انجام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
 3. برای مورد معامله پیش پرداخت، پرداخت نخواهد شد .

 

 1.  انتشار در سایت: 14/06/1402 ساعت 10:00
 2. مهلت دریافت اسناد:21/06/1402 ساعت 16:00
 3. آخرین مهلت ارسال پیشنهادها :01/07/1402 ساعت 16:00
 4. زمان بازگشایی پاکت ها:03/07/1402 ساعت 13:00

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده و ... از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. علاقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 1456

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)   "بخش ثبت نام " موجود است.

فایلهای پیوست