تاریخ بازگشایی پاکت: 10/04/1403 ساعت 10:00

روشنایی میدان هواشناسی و مسیرهای اطراف

آگهی مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکت:  08/11/1402 ساعت 10:00

عملیات اجرایی طرح ساماندهی مخروط افکنه گلفرج

آگهی مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکت: 06/09/1402 ساعت 13:00

محوطه سازی سالن ورزشی خداآفرین

آگهی مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکت: 05/06/1402 ساعت 13:00

خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز مرکز نوردوز

آگهی مناقصه

تاریخ بازگشایی پاکت: 29/05/1402 ساعت 13:00

اجرای کانال سنگی ضلع غربی دره داخل جانانلو

آگهی مناقصه
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها