قلم زني (سبك تبريز)

صنایع دستی

توضیحات

قلم زني عبارت است از تزئين و كندن نقوش بر روي اشياء فلزي به ويژه مس، نقره و برنج
سبك قلم زني تبريز با قلم زني اصفهان متفاوت مي باشد بدين شكل كه در سبك تبريز همه مراحل كار با دست انجام و حكاكي مي شود در حالي كه در قلم زني اصفهان با ضربه چكش كاري مي شود.
ابزار كار اين رشته قلم هاي فولادي بوده كه اكثراً توسط خود هنرمندان ساخته مي شود. بيشتر نقوش كنده كاري شده الهام گرفته از طرح هاي مسجد كبود در تبريز مي باشد، نقوش ثابت و براق مشخصه اصلي هنر قلم زني تبريز مي باشد كه باعث زيبايي منحصر بفرد و تفاوت چشمگير اين هنر مي گردد.
هم اكنون چها ركارگاه قلم زني در منطقه آزاد ارس فعاليت مي كنند.