منبت چوب

صنایع دستی

توضیحات

منبت کاری‌ هنری است‌ مشتمل بر حکاکی‌ و کنده کاری‌ بر روی‌ چوب بر اساس نقشه‌ای‌‌ دقیق.
تاریخچه منبت کاری‌ چندان روشن‌ نیست و به‌ درستی ‌ نمی توان گفت این‌ هنر صنعت از چه‌ زمانی‌ ابداع شده و رواج یافته است. قدیمی ترین‌ اثر منبت موجود که‌ تاریخ‌ نیمه ی اول‌ قرن سوم هجری قمری را دارد یک‌ لنگه‌در چوبی‌ متعلق به‌ مسجد جامع‌ عتیق شیراز است‌ که‌ در دوره‌‌ی عمر و بن‌ لیث صفاری‌ ‌ساخته شده است.
در خود منطقه آزاد ارس نيز درب ورودي كليساي سنت استپانوس مزين به نقش و نگارهاي منبت بر روي چوب مي باشد كه قديمي ترين اثر اين منطقه مي باشد.
منبت يكي از رشته هاي مرسوم منطقه مي باشد و علت اين امر نيز وجود درختان انبوه گردو در روستاهاي ارسي و داران بوده كه در خود اين روستاها كارگاه هاي متعدد نجاري و منبت كاري وجود داشته و هنرمندان و صنعت گران بسياري به اين رشته مشغول مي باشند.