دشت گوردیان

طبیعی

توضیحات

دشت 1838 هکتاری گردیان واقع در محدوده منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از موقعیت های مساعد سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود. قرارگیری در بین نقاط پست و مرتفع، نزدیکی با هادیشهر و کلانشهر تبریز، استقرار در بین اراضی باغی و کشاورزی، قرارگیری سد گردیان و رودخانه های مجاور در آن منطقه باعث شده تا فضایی ایده آل جهت انجام سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ایجاد شود. اين دشت شامل باغات مكانيزه زردآلو، بادام، آلبالو و انگور بوده و به عنوان يكي از مراكز عمده توليد ميوه در شمالغرب كشور محسوب مي شود. شيوه اداره باغات به صورت شركت تعاوني توليد روستايي بوده و سهامداران آم اهالي و ساكنين اين شهرستان مي باشند.