سفال و سراميك

صنایع دستی

توضیحات

سفال يكي از خلاقيت هاي ماندگار انسان از دوره نوسنگي و ماقبل تاريخ است. هيچكدام از مصنوعات و ساخته هاي فكر و انديشه انسان از نظر ارزاني و فراواني مواد اوليه در طبيعت به پاي سفال نمي رسد. لغت سفال به مواد و قطعات آماده اي اطلاق مي شود كه از خاك رس ساخته و شكل داده شده و سپس آنها را در كوره پخته اند. سراميك از لغتي يوناني (keramos) به معناي جسم سفالين پخته شده گرفته شده است و به محصولاتي گفته مي شود كه از مواد معدني و خاك تهيه شده باشد و سپس در كوره با گرماي زياد حرارات ديده و به خواص نهايي خود برسد و در نهايت پخته شود.
هنر سفالگري در خطه آذربايجان پيوند تنگاتنگي با خاك سفيد بومي منطقه زنوز دارد حدود ربع قرن پيش استاد مرحوم عباس و احمد قابچي از زنوز به تبريز رفته و با تاسيس كارگاه سفالگري در محله ي درب سرخاب تبريز اين روش توليد را آغاز و تا به امروز پي گرفته اند.
سفالگري بومي منطقه در شش دهه ي گذشته فراز و فرودهايي داشته است.ولي استفاده از اين بدنه هاي سفالي به عنوان بوم نقاشي قابل كاربرد و نقش آفريني بر اين بوم خاكي با بهره مندي از پيشينه ي غني هنر ايران، حركتي بود كه از سال1375ه.ش به همت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري آغازگرديد و روز به روز بر شمار مخاطبان و علاقمندان سفالگري افزوده شد.
از سال 1390نيز سازمان منطقه آزاد ارس با صدور مجوز آموزشگاههاي صنايع دستي و برگزاري دوره هاي آموزش رايگان عهده دار نشر، حفظ و احياء اين هنر صنعت در اين خطه از كشور عزيزمان ايران شد.