مجموعه کردشت

تاریخی

توضیحات

اين حمام يكي از زيباترين حمام هاي آذربايجان است كه با معماري اصيل سنتي در روستاي كردشت از توابع جلفا و در كنار رود ارس قرار دارد . اين حمام در ميان باغ بزرگي ساخته شده ، داراي يك هشتي به صورت هشت ضلعي به ابعاد 3.5 در 3.5 و به ارتفاع 4.3 متر است كه يكي از اضلاع ، درب ورودي و يكي ديگر راه ورود به رختكن يا سربينه است .گرما خانه فضايي است كه از چهار ستون سنگي هشت بر و دو حوض بزرگ مستطيل شكل و اتاقي با گنبد قير اندود تشكيل شده است . نور داخل سربينه و گرما خانه به وسيله روزني كه در نوك گنبد قرار دارد تأمين مي شود و گويا بر روي آن روزن ها سنگ هاي مرمر نازك و ظريفي نصب بود كه نور آفتاب از آن نفوذ مي كرد ، و داخل حمام را به طور يكنواخت روشن مي كرده و شستشو كنندگان را از نگاه نامحرمان حفظ مي نمود. حمام كردشت بخش هاي ديگري نيز دارد