Spectacular Yerler

Kurdeşt kompleksi

Muhteşem bir kompleksten oluşan büyük hamam, İmaret, Küçük hamam, Garip camisi, Divanhane, Bodrum, Abbas mirza kalesi ve Sahlu(garnizon) toplam sekiz tarihi anıtı burada bulunmaktadır.
Kurdeşt tarihi yapıtlarıyla dikkati çekmekte olan küçük bir yerleşim birimi olarak Aras nehri kıyısında geleneksel mimarı Safevi dönemine ait tarihi hamamı ile ünlüdür. Hamam büyük bağ ortasında inşa olunup sekizgen 3,5*3,5 boyutları ve 4,3 yüksekliğinde.

Images

Giriş kapısı ve giriş koridorları köşelerden başlar. Hamamın ısınma odası sekiz köşeli dört sütun taş üzerinde ve iki büyük dikdörtgen havuzdan oluşur, kubbe zifilla örtülmüş. Odanın ışığı kubbe tepesinde olan bacadan sağlanır, tavandan akan ışık büyüleyici bir ortam yaratır, önceler değinenlere göre kubbe üzerinde ince mermer taşları güneş ışığın içeriye yansıttıkları ile birlikte çam şişe gibi dışarıdan içeri görünmez kılardı.
Kürdeşt hamamının diğer bir bölümü Fathali şah veziri Abbas Mirza döneminde İran-Rus savaşları sırasında Safevi hamamına benzer mimari formunda inşa edilmiştir.
Hamamın ısınma yeri sekizgen 3,5 m ve 8,5 m yüksekliğindedir. Odanın kubbesi sekizgen taş sütunlar üzerinde, tüm sütunlar başı süslü taş kazmalarla, kurşun harçla sütunlara monte edilmiştir. Kurşun kubbe iç mimarisi güzel kireç süslemeleri vardır. Soyunma odası kemer formları kerpiçlerle örtülü olup aşağısında ayakkabı yerleri inşa edilmiştir.

Kürdeşt kalesi

Aras nehri kıyısında, tarihi yapıtları ile Kürdeşt köyü civarında Azerbaycan`ın tarihi kalelerindendir. İfade edildiğine göre Kaçar veliahdı Abbas Mirze döneminde tarihi ve stratejik bakımdan önemli kalelerden sayılırdı.


Kürdeşt köyünün konumu

Kurdeşt kompleksi
Kurdeşt kompleksi
Kurdeşt kompleksi

Varzikan ilinde Ahar ilçesi Batı Dizmak kasabasında yerleşmiş köy Varzikan`dan 66 km Ahar`den 126 km ve Culfa`dan 70 km uzaklıktadır. Köy Ahar ve Verzika`nın batısında yerleşmiş.
Batıdan doğuya hızla akmakta olan Aras nehri kıyısında verimli ve güzel bir derede oluşturarak küçük yerleşim birimidir. Kuzeyden güneye yüksek dağlar ve kayalarla çevrili olup köye yalnız geçit yolu Aras kıyısıdır. Bu nedenle Köyün kuruluşu doğu-batı yönünde yapılmış olup. Yüksek kayalı dağlar Azerbaycan cumhuriyeti topraklarında olup Kaçar dönemine ayıt tarihi ve askeri kaleler köyün güneyindedir. Ayrıca çok değerli tarihi hamamda burada inşa olmuştur.
Genel olarak Aras bölgesinin iklimi sıcak ve rutubetlidir. Yaz mevsimi hava sıcak ve kurudur, bazen hava ısısı yazda 40°C kader yüksele bilir.
İfade edildiğine göre Kaçar veliahdı Abbas Mirze Ruslarla savaşa gittiği sırada burada askeri kale yaptırmıştır. Kürdeşt kalesi öncelerde askeri amaçlı bir kale olarak kullanılmış inşası İslam döneminin ilk çağlarına ayıt olduğu sanılır. Kürdeş`in Abbas abat kalesi caddenin sol tarafında Harvana yolu üzerindedir. Kalenin kuzeyinde giriş kapısı bulunur ve kale duvarları taş ve tuğladan yapılmıştır. Belirli ve yüz metre aralıklarla 6 adet gözetim kulesi bulunur, şimdi kalenin bir kısmı ayaktadır.
Aras nehri kıyısının güney bölümü Rus akınlarına karşı koymak için bu kaleler İran ordusuna önemli mevki taşırdı. Kürdeşt`in Abbas adat kalesi askerleri barınması için bol yeri olup, her zaman Ruslara hücum için hazırlıklı askerler nehri geçip Rus garnizonlarına büyük darbeler vururdular.
1841 yılında Ruslar Aras nehrin geçtiklerinde Culfa, Nahçivan, Merend ve Aslanduzu kentlerin işkâl ettikten sona Tebriz şehrine yöneldi ve kalelerde düştü, Türkemençay barış ve ateşkes anlaşmasından sonra kale Rus askerleri işkâlında olup Azerbaycan toprakların terk ettiklerinden sonra kale harabeye dönüşüp kalan tesisatları yağmalandı. Ruslar Azerbaycan`ı boşalttıklarından sonra vilayet işleri hükümet güçlerine bırakılıp, kale defalarca yerel hükümdarlar ve Karabağ hükümdarının kullanımında olup Kaçar ve Pahlevi döneminde askeri özelliğin yitirmiş oldu.

Zengin madenlerin varlığı ve bağımlı endüstriler yaratması ve altyapı ağlarına yakın olması ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yeni teknolojiler geliştirme temeli olması, bölgeye potansiyelini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve böylece yükselmek için ideal bir koşul sağlıyor. ekonomik, bilimsel ve yenilikçi katkılar ve gelişmeler için bölgede birincilik.

Bizimle iletişime geçin

Telefon

041-3135

Email:

Info@arasfz.ir

Address:

Doğu Azerbaycan - Aras Serbest Bölge - Julfa - Aras Serbest Bölge Ofis Sitesi