Spectacular Yerler

Saint Stepanos kilisesi

Manastır adın ilk hıristiyan şehit müminlerinden olan mukaddes Stepannos`tan alınmıştır. Stepannos hıristiyanlar arasında iman simgesi olarak “Nahutka” lakabı ile tanınır, Yahudilerin gazabına uğramış Estifan ya da Stepannos ilk taşlanmış kişi olarak şehit edilmiştir. Bu olay Kudüs kentinde 26 Aralık 37 miladi yılında yüz vermiş her sene hıristiyanlar hemen gün onun adına orada tören yaparlar.

Images

Kilise inşaatı ve tarihi

Kilise Culfanın 26 km uzaklığında Poldeşt ili, Macoo şehristanı “Kızıl Vang” kasabasında yerleşir. Eskiden ulaşım yalnız dağ yoluyla yapılırdı 1971 yılından karayolu sağlanmış olup, kilise “Makarat” denilen dağlar ortasındadır bu nedenle “Sent Stepannos Makarat”ta denilir.
Anderanik HOYAN, İran Zemin dergisindeki kilise ile ilgili makalesinde şöyle yazmıştır: “Stepannos kilisesi bir kale içerisinde mevcut kompleks binalara “Mukaddes Venk Steoannos kalede” veya “ Vang mağarat” denilir, başka kiliseleri gibi burada da hıristiyan hattat ve hüsnü hat öğrencileri ve filozof, tarihici ve bilginlerin toplandığı yer sayılır Ermeniler için iki açıdan önem taşımaktadır. Kilisenin bina konsepti ve kültürel açıdan Ermenilerin saygın ünlü kültürel ve dini merkezlerinden sayılır. Birçok hattat burada bir araya gelerek kitapları kopyalayıp ünlü ressamlar onlara güzel resimler çizmişlerdir. Bu nedenle kilise Ermenilerin hattatlık ve kitap kopyalama merkezlerinden olarak şimdilikte İtalya ve Ermenistan Cumhuriyetinde burada yapılmış kitaplardan bulunmaktadır.
Kilisenin kesin kuruluş tarihi belli değil lakin araştırmacılar yedinci veya dokuzuncu asırlara yapılmış olduğunu sanılır.
En eski belge 649 yılına ayıttır ki burada küçük bir manastırın olduğundan haber verir. Belgede Ermenistan kralı “Aşut Bagardoni” döneminde 976 yılında başpiskopos Balkan`nı mukaddes Steoannos kilisesi şefi olarak kral tarafından maliyetleri ödenerek kilise yapıldı. 1633-1655 yılarında Steoannos kilisesinin başpiskopos “Hakup Cakatisi” binada restorasyon yapmıştır. İkinci restore 1682 ile 1691 yılarında yapılmış dördüncü restore “Abbas Mirza” döneminde 1826 yılından yapıldı.
1830 yılında Abbas Mirza “Dere şam” köyün üç yüz tümene alarak Stapannos kilisesine vakfetti, bu olayı kırmızı kireç taşı üzerine Nastalık hatla kazdırarak kilisenin giriş kapı üzerine taktırdı.

Aziz Stepanos Manastırı
Saint Stepanos kilisesi bina
Onarımı Saint Stepanos kilisesi

Zengin madenlerin varlığı ve bağımlı endüstriler yaratması ve altyapı ağlarına yakın olması ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yeni teknolojiler geliştirme temeli olması, bölgeye potansiyelini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve böylece yükselmek için ideal bir koşul sağlıyor. ekonomik, bilimsel ve yenilikçi katkılar ve gelişmeler için bölgede birincilik.

Bizimle iletişime geçin

Telefon

041-3135

Email:

Info@arasfz.ir

Address:

Doğu Azerbaycan - Aras Serbest Bölge - Julfa - Aras Serbest Bölge Ofis Sitesi